Zajakavosť

07.03.2020

Zajakavosť

Zajakavosť je jeden z najťažších typov narušenej komunikačnej schopnosti. Prejavuje sa nielen samotnými neplynulosťami v reči, ale často ju sprevádza aj nadmerná námaha pri rozprávaní a psychická tenzia, ktorú osoba so zajakavosťou cíti (Lechta, 2005).

Latinský názov balbuties dopĺňame slovom incipientná, fixovaná alebo chronická podľa toho, ako dlho u danej osoby zajakavosť pretrváva. 

Dva základné terapeutické prístupy k zajakávaniu sú TVAROVANIE PLYNULOSTI a MODIFIKOVANIE ZAJAKÁVANIA. 


Tipy pre rodičov, ktorých predškolák sa zajakáva

  • Ukazujte dieťaťu na sebe pomalšie tempo reči. Keď sa rozprávate s dieťaťom, používajte vy sám / vy sama pokojný, uvoľnený hlas
  • Čo najmenej si skáčte do reči. To platí pre všetkých členov domácnosti. Nedovoľte, aby rozprávali viacerí naraz. Zabezpečte, aby sa postupne každý dostal na rad a mohol povedať, čo chce.
  • Skontrolujte si váš rodinný rozvrh. Pokúste sa čo najviac zredukovať chvíle, keď sa náhlite a ste pod časovým tlakom.
  • Keď sa rozprávate s dieťaťom, počkajte niekoľko sekúnd predtým, ako začnete rozprávať.
  • Nájdite si každý deň 10-15 minút, kedy sa budete venovať len dieťaťu. Tento špeciálny čas by ste mali využiť na hranie jeho obľúbenej hry alebo s obľúbenými hračkami. Pri hre buďte vzorom dieťaťu svojou pomalou a pokojnou rečou. Nechajte dieťa, nech ono vedie hru. Nedávajte dieťaťu žiadne inštrukcie ani sa ho nepýtajte žiadne otázky. Len jednoducho komentujte a opisujte, čo dieťa robí.
  • Keď má dieťa veľké ťažkosti vysloviť nejaké slovo, môžete mu bez obáv povedať niečo ako "Fíha, vyzerá, že tá neplynulosť bola pre teba poriadne ťažká!" / "To slovíčko ťa poriadne potrápilo!"
  • Preložené z angl. originálu https://www.teacherspayteachers.com/Store/The-Bilingual-Speechie 


Užitočné odkazy

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Fluency-Bunnies-967422 Prvý zajko ide na kolieskových korčuliach plynulo. Druhý ide po hrboľatej ceste - opakovanie slabík, napríklad za-za-za-zajko. Tretí zajko uviazol v blate - ľudom so zajakavosťou niekedy pri rozprávaní slovo "uviazne" a nevedia dostať zo seba žiadny zvuk. 

https://www.sal.sk/doc/ako-komunikovat-s-dospelymi.pdf

https://science.dennikn.sk/clanky-a-rozhovory/spolocnost-a-kultura/clovek-a-spolocnost/6425-balbutikom-mozu-pomoct-spev-herectvo-aj-joga