PONÚKANÉ SLUŽBY A CENNÍK

 
 

SLUŽBY

  • logopedická diagnostika, terapia a prevencia narušenej komunikačnej schopnosti
  • narušenie zvukovej roviny reči (napr. chybná výslovnosť R, zamieňanie sykaviek...)
  • poruchy plynulosti reči  (napr. zajakávanie)
  • afázia (narušenie komunikačnej schopnosti po náhlej cievnej mozgovej príhode)
  • poruchy hlasu (napr. u učiteľov, hlasových profesionálov, "ukričaných" detí ...)
  • oneskorený, narušený vývin reči
  • iné druhy narušenej komunikačnej schopnosti

 

CENNÍK

Naša ambulancia klinickej logopédie má zmluvy so zdravotnými poisťovňami


Dôvera

Všeobecná zdravotná poisťovňa