Úvod

26.02.2020

Milí rodičia, milí pacienti s narušenou komunikačnou schopnosťou,

klikli ste na túto stránku pravdepodobne preto, že Vás alebo Vašeho blízkeho človeka trápia problémy v komunikácií - či už ide "len" o ťažkosti s artikuláciou niektorých hlások (najčastejšie ide o hlásku R) alebo o zajakávanie, oneskorený vývin reči či afáziu.

Na úvod je potrebné zdôrazniť, že táto stránka nenahradí návštevu skúseného odborníka - klinického logopéda. Môže Vám poskytnúť informácie na zorientovanie sa v danej problematike pred prvým diagnostickým stretnutím alebo pomôcť v priebehu terapie novými námetmi na domáce cvičenie. 

Články a materiály budeme postupne dopĺňať. V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na uvedené telefónne číslo alebo emailovú adresu.

Prajeme Vám obohacujúce čítanie a veľa úspechov na Vašej ceste za funkčnou komunikačnou schopnosťou :)

Mgr. Daniela Dolinajcová, klinický logopéd

Mgr. Mária Košútová, technická podpora