Správna výslovnosť hlásky R

06.03.2020

Pre video kliknite na: https://youtu.be/HyiSBxtd3ZA 


Správna výslovnosť hlásky R

- s jazykom za hornými rezákmi (ako keď vyslovujeme T alebo D)

- jazyk vibruje, kmitá- hláska R je dvojkmitná, Ŕ štvorkmitná (napr. v slove vŕba)

- pozor, niekedy deti počujú vibráciu, ale spravia ju na nesprávnom mieste, napr. v hrdle alebo perami - toto je chybná výslovnosť

- je potrebné, aby bol jazykový sval dostatočne silný a pružný, preto je niekedy potrebné začať oromotorickými cvičeniami; ako pri iných svaloch v našom tele môže trvať niekoľko týždňov, kým sa jazykový sval spevní

- existuje mechanická a substitučná metóda na vyvodenie hlásky R

- mechanická metóda znamená, že dieťa vyslovuje jemne hlásku T alebo D a pomocou logovibrátora / špachtle / prsta pod jazykom docielime kmitanie jazyka

- substitučná metóda znamená, že dieťa nahrádza (substituuje) hlásku R v slabikách a slovách hláskou D - ide o jemné, tiché D, nie výrazné (napr. tdpaslík, ddahý, pdincezná...)

- väčšinou je potrebné, aby si slová s hláskou D nacvičil najprv rodič, aby to vedel správne predviesť dieťaťu :)

- dieťa najprv opakuje slová po rodičovi (rodič poskytuje správny vzor), po niekoľkých dňoch cvičenia hovorí slová samo dieťa (rodič sa len pýta "Čo je to?")

- keď dieťa dokáže dobre vyslovovať slová, je vhodné začať tvoriť jednoduché vety, v ktorých sa dané slovo vyskytuje, napr. Ddak je zelený. Tdičko je biele. Pdincezná má šaty. ...

- cvičenie môže prebiehať formou hry, napr. rozstriháte kartičky a vozíte ich autom, pričom si vždy pomenujete, aký obrázok nakladáte / vyberáte z "tajného vrecúška" obrázky a pomenovávate ich / malý zajko skáče a na ktorý obrázok stupí, ten musí pomenovať...

- nie je potrebné cvičiť dlho, stačí niekoľko minút denne

- dôležitá je pravidelnosť -každý deň chvílku



Mechanická metóda na vyvodenie hlásky R

- pri hláske R jazyk kmitá, vibruje - ak jazykový sval nie je dostatočne silný, môžeme toto kmitanie vytvoriť pomocou špachtle, prsta alebo logopedického rotavibrátora...

- dieťa pri mechanickej metóde môže lepšie pochopiť, ako má jazyk kmitať a vyvodený zvuk motivuje k ďalšej terapii

  • dieťa vyslovuje tdn tdn tdn, špachtľou zatlačíme na spodnú plochu jazyka a rýchlo ju vytiahneme, pri správnom postavení jazyka sa tdn zmení na tŕn
  • dieťa vyslovuje tdá / tdé / tdý / tdó / tdú a ukazovákom "valcuje" pod jazykom (pohyb smerom von z úst)
  • logopéd pridrží bradu dieťaťa a logopedickou špachtľou zatrasie pod jazykom, pričom dieťa vyslovuje jemné ttttt, ddddd
  • logopéd priloží logopedický rotavibrátor dieťaťu pod bradu, dieťa vyslovuje ttttt, ddddd, pričom sa ozve zvuk tŕŕŕŕ, dŕŕŕŕ


Fúkacia metóda na vyvodenie hlásky R

- jazyk zdvihneme za horné zuby

- tvar jazyka je široký ako placka (nie len špička)

- veľký čeľustný uhol = otvorené veľké ústa

- ak sa ústa zatvárajú, môžeme medzi zadné zuby zasunúť prst, ceruzku, cereáliu...

- akoby fúkame a vydávame zvuk ako predĺžené T

- motivácia: fúkanie do pierka, do motýlika, do papierového panáčika...


Substitučná metóda na vyvodenie hlásky R

- hlásku R nahrádzame tichým jemným D, ktoré sa tvorí na rovnakom artikulačnom mieste

- začíname slovami, ktoré sa začínajú na TR (TD) a DR (DD) - napríklad trpaslík, drak... - pretože keď rýchlo po sebe vyslovíme hlásky t+d alebo d+d, napodobníme tým vibráciu, ktorá nastáva pri výslovnosti R

Ďalej trénujeme hlásku R substitučnou metódou v slabikách TDÁ, TDÉ, TDÝ, TDÓ, TDÚ. Nasledujú slová, ktoré sa začínajú na tr, napríklad slová tričko (tdičko) a trenky (tdenky) si môžete precvičiť pri vyfarbovaní tejto omaľovávanky https://sk.pinterest.com/pin/752171575239298918/?nic_v1=1alLPuAEye1Fuk%2FGxSa%2B8vRZdmniWAAsCkrqvBtkypZa05DkoDJ%2Ba6hEWiT1GRWZLn 

S obrázkovými kartičkami sa môžete hrať rôzne hry - vyfarbovať obrázky, strihať ich, voziť v autíčku... A najmä veľa veľa obrázky pomenovávať ;) 

Alebo si môžete zahrať hru DOBBLE: na každej karte sú 4 obrázky - kto prvý nájde rovnaký obrázok na dvoch vyložených kartách?

Nácviku správnej výslovnosti hlásky R sa venuje aj publikácia Rapoceme spolu https://ulozto.sk/file/hhi62kYaF/rapoceme-spolu-rar .

Keď deti zvládajú substitučnú metódu na úrovni slova, môžeme vyskúšať použiť ju vo vetách, básničkách, príbehoch...

Básničku o hddinovi, pdinceznej a ddakovi si môžete pozrieť aj tu: https://youtu.be/gdQcIetEDwQ a básničku o kdátkozdakom kdtkovi tu: https://youtu.be/67vP94vdCh4 Básničku o tdpaslíkoch nájdete tu: https://youtu.be/Buv6O_81c_E .