Správna výslovnosť hlásky L

07.03.2020

Pri hláske L sa špička jazyka dvíha za horné rezáky. 

K prípravným cvičeniam patria oromotorické cvičenia, zamerané na posilnenie jazykového svalu pri vertikálnom pohybe (Zubáková, 2018). Pri sluchových cvičeniach napríklad dieťa rozlišuje, či počuje hlásku L alebo V. Pri vyslovení hlásky V zostáva špička jazyka za dolnými zubami, na začiatku dieťa môže využiť aj zrakovú pomoc. Neskôr by malo hlásky V a L rozlíšiť  iba na základe sluchu. Potom pokračujeme na úrovni slov - niektoré dvojice slov sa líšia iba v jednej hláske, napríklad vata - lata, vozí - lozí, vak - lak (Horecká, 2017). Tieto dvojice sa nazývajú minimálne páry (Gúthová, Šebianová, 2002).

Nasleduje fáza vyvodenia hlásky L - čeľustný uhol je veľký, pery sa na artikulácií hlásky L nezúčastňujú. Jazyk tvorí záver na hornom ďasne, po bokoch jazyka sa utvorí úžina, cez ktorú uniká výdychový prúd vzduchu (Dvončová, Jenča, Kráľ, 1969).

Keď je hláska L vyvodená, môžeme ju fixovať v slabikách, napríklad:                                          LA LA LA LA LA LE LE LE LE LE LY LY LY LY LY LO LO LO LO LO LU LU LU LU LU                      ALA ALA ALA ALA ELE ELE ELE ELE ILY ILY ILY ILY OLO OLO OLO OLO ULU ULU ULU ULU   AL AL AL AL AL EL EL EL EL EL IL IL IL IL IL OL OL OL OL OL UL UL UL UL UL                     LALA LALA LALA LELE LELE LELE LYLY LYLY LYLY LOLO LOLO LOLO LULU LULU LULU       ALE ELO ALY ILU OLE ULA ELY ALU OLU ILE ULE ILA ELA ULY OLA ALO ELU ILO OLY ULO LULA LELY LALU LOLU LYLE LULE LYLA LELA LULY LOLA LALO LELU LYLO LOLY LULO. 

Nasleduje úroveň slov. Uprednostňujeme slová, kde je hláska L v iniciálnom postavení, napr. LACO, LABA, LÁME, LAKUJE, LYŽE, LOZÍ, LOS, LUK...                                                                       Potom sa deti učia slová, kde je hláska L v strede slova medzi samohláskami, napr.                     BALÓN, MELÓN, PÍLA, VÍLA, SKALA, ŠKOLA...                                                                                  Náročnejšie je vysloviť hlásku L v spoluhláskových zhlukoch, napr.                                                 MLYN, BLATO, PLÁVA, VLASY, SLON, KLAME, HLAVA, DLANE...                                                 Na konci slova môžeme hlásku L trénovať napr. v slovesách v minulom čase v mužskom rode:  PIL, JEDOL, SPAL, VIDEL...  (Stískalová, Mihalíková, Krajčíková, 2004)

Odkaz na video, podľa ktorého si môžu deti precvičiť hlásku L v slovách: https://youtu.be/AF1APgvC3Wc   

Keď dieťa zvládne úroveň slov, môžeme hlásku L automatizovať vo vetách, básničkách, opise obrázkov...

Básničku Smädná víla si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/nbPkpb0dH44 a básničku Lukáško loví tu: https://youtu.be/tE-YP1AAbGY 

Podľa slúseností mnohých klinických logopédov je najnáročnejšia fáza automatizácie hlásky L do spontánnej reči. V tejto fáze môže pomôcť, keď rodičia v domácom prostredí počas hry i bežných činností zdôrazňujú hlásku L vo svojej reči, napr.: "Daj LLLLyžice na stôLLLL." Táto stratégia sa označuje ako fonologické zdôrazňovanie (Oravkinová, 2010).