Príprava do prvého ročníka

12.03.2020

Milí rodičia,

ak máte doma predškoláka, istotne už uvažujete nad tým, do ktorej základnej školy pôjdete na zápis a ako Vaša ratolesť tento veľký deň zvládne. Nejde však len o tento deň, ale aj o septembrový nástup do školských lavíc. Čo treba ešte moje dieťa naučiť, na čo ho pripraviť, aby čo najlepšie zvládalo požiadavky školy?

V oblasti čítania môžete deťom veľmi pomôcť, ak ich zasvätíte do tajomstva písmen a hlások. Možno už Vaše dieťa vie napísať svoje meno, možno prišlo zo škôlky s novinkou, že vie určiť prvú hlásku v slove. A práve schopnosť hláskovania je kľúčová pre naučenie sa čítania a písania.

Deliť slová na slabiky zvládajú zvyčajne už aj menší škôlkari, pretože rytmus máme prirodzene v sebe. No deliť slová na hlásky je náročnejšia úloha a deti potrebujú s ňou pomôcť. (Písmeno je napísané, hláska je vyslovená. Teda písmeno môžeme prečítať, napísať... A hlásku môžeme povedať, počuť. )

Najľahšie pre dieťa bude určiť prvú hlásku v slove. Pomôžeme mu tak, že prvú hlásku predĺžime (zvlášť vhodné sú na to samohlásky a sykavky). Napríklad: Na akú hlásku sa začína slovo ooooooko? Ak má dieťa ťažkosti, dáme mu na výber z dvoch možností: začína sa na aaaaa alebo na oooooo? Ak dieťa nevie, modelujeme mu správnu výslovnosť: začína sa na oooooo!

Na akú hlásku sa začína slovo oooooko?

Na akú hlásku sa začína slovo uuuuucho?

Na akú hlásku sa začína slovo nnnnnos?

Na akú hlásku sa začína slovo vvvvvvlasy?

Na akú hlásku sa začína slovo uuuusta?

Na akú hlásku sa začína slovo aaaaaauto?

Na akú hlásku sa začína slovo šššššššaty?

Na akú hlásku sa začína slovo sssssssukňa?

Na akú hlásku sa začína slovo zzzzzzzzzzzzzima?

Na akú hlásku sa začína slovo žžžžžžžžžžžaba?

Keď dieťa dobre ovláda vyčlenenie prvej hlásky, naučíme ho určovať poslednú hlásku v slove. Spočiatku môžeme pred vyslovením poslednej hlásky urobiť na zlomok sekundy pauzu a poslednú hlásku zvýrazníme silnejším hlasom.

Na akú hlásku sa končí slovo do-m?

Na akú hlásku sa končí slovo no-s?

Na akú hlásku sa končí slovo bicyke-l?

Na akú hlásku sa končí slovo autobu-s?

Na akú hlásku sa končí slovo lietadl-o?

Na akú hlásku sa končí slovo vla-k?

Keď dieťa vie určiť prvú a poslednú hlásku (tento proces môže trvať niekoľko týždňov), možeme skúsiť deliť na hlásky kratučké slová. V metodike podľa D.B.Eľkonika sa odporúča využiť zrakovú oporu, napríklad pre slovo mak nakreslíme dieťaťu 3 štvorčeky. Pri každom vyslovení hlásky ukáže prstom na jeden štvorček, prípadne do neho vloží kúsok plastelíny.

Slovo mak má 3 hlásky. Aká je prvá hláska? Mmmmmmak. Čo počujeme potom? Maaaaak. A čo je na konci? Ma-kkkk.

Slovo syn má 3 hlásky. Aká je prvá hláska? Ssssssyn. Čo počujeme potom? Syyyyyyn. A čo je na konci? Sy-nnnnnnn.

Slovo nos má 3 hlásky. Aká je prvá hláska? Nnnnnos. Čo počujeme potom? Noooooos. A čo je na konci? No-sssssssssssss.

Slovo pes má 3 hlásky. Aká je prvá hláska? Pppppes. Čo počujeme potom? Peeeeees. A čo je na konci? Pe-sssssssssssss.

Slovo áno má 3 hlásky. Aká je prvá hláska? Aaaaano. Čo počujeme potom? Ánnnnnno. A čo je na konci? Án-oo.

Pre škôlkarov je obrovským prínosom, keď im denne čítate rozprávkové knihy, príbehy, detské encyklopédie... Hovorí sa, že dieťa, ktoré veľa číta, vyrastie na dospeláka, ktorý veľa rozmýšľa. Počas čítania príbehu sa dieťa veľa učí.

Deti baví, keď má kniha na strane menej textu - časté otáčanie stránok robí čítanie dynamickým. Obrázky by mali vhodne dopĺňať príbeh - na obrázku je nakreslené to, o čom sa píše v texte. Ideálne je, keď je téma rozprávky dieťaťu blízka.

Už pred čítaním novej knihy si môžete spolu s dieťaťom položiť otázky:

O čom asi kniha bude?

Čo má nakreslené na obálke?

Čo prezrádza názov knihy?

Zažili sme aj my niečo podobné?

Počas čítania sa zastavujte a pýtajte sa:

Čo si myslíš, čo bude ďalej?

Čo asi hrdina z knižky teraz urobí?

Deti to podnieti k tvorivosti a k rozmýšľaniu. Pamätajte, žiadna odpoveď nie je správna / nesprávna, ide predsa o naše názory.

Ak sa v texte objaví metafora či prirovnanie (napríklad "akoby hrach o stenu hádzal"), vysvetlite si ju spolu s dieťaťom, použite ju v nových vetách, v iných súvislostiach.

Po čítaní sa môžete detí pýtať:

Čo sa ti na tejto knižke páčilo?

Čo by si urobil(a) rovnako / inak ako hrdina?

Vedela by si porozprávať, o čom knižka bola?

Počas čítania kníh sa deťom nesmierne rozširuje slovná zásoba, zlepšuje sa gramatický cit ("napočúvajú" si správnu slovenskú gramatiku), cibrí sa predstavivosť a v neposlednom rade buduje sa vzťah medzi dieťaťom a čítajúcim.

Tipy na knihy pre škôlkarov môžete nájsť napríklad na stránke vydavateľstva Verbarium: https://www.verbarium.sk/index.php?route=product/category&path=65_60 

Precvičiť prsty a pripraviť ich na písanie si môžu škôlkari napríklad vyplňovaním pracovných listov, zameraných na rozvoj grafomotoriky.

Pekné pracovné listy voľne dostupné na stiahnutie nájdete napríkladu tu: https://nasedeticky.sk/kategoria/predskolaci/ciary/ 

https://nasedeticky.sk/do-skoly/pre-prvakov/9878/spoznavame-pismenka/ 

https://prosolutions.sk/wp-content/uploads/2018/09/Hráme-sa-s-písmenami-SEPTEMBER.pdf 

Prajeme všetkým predškolákom a ich rodičom veľa úspešných dní a najmä veľa radosti z objavovania sveta :)