Použitá literatúra

05.03.2020

 • Buntová, D. - Gúthová, M.: Narušenie zvukovej roviny reči - artikulačná porucha, fonologická porucha. In: Kerekrétiová a kol.: Logopédia. Bratislava: UK, 2016. ISBN 978-80-223-4165-3
 • Buntová, D.: Fonologické terapie. 2019 Nepublikované prednášky.

 • Dvončová, J.-Jenča, G.-Kráľ, A.:Altlas slovenských hlások. Bratislava: Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied. 1969
 • Gúthová, M. - Šebianová, D.: Terapia dyslálie. In: Lechta a kol.: Terapia narušenej komunikačnej schopnosti. Martin: Osveta, 2002. ISBN 80-8063-092-5
 • Horecká, M.: Hry s rečou. Brno: CPress, 2017. ISBN 9788056601426
 • Horňáková, K. - Kapalková, S. - Mikulajová, M.: Kniha o detskej reči. Bratislava: Slniečko, 2005. ISBN 80-969074-3-3
 • Kapalková, S. - Tokárová, O. - Tupá, A. - Jančeková, M.: Laheyovej vývinový model. Bratislava, 2018. Nepubl.prednáška.
 • Lechta, V. a kol.: Zajakavosť - integratívny prístup - diagnostika. Bratislava : Liečreh Gúth, 2005. ISBN 8088932173
 • Lechta, V. a kol.: Zajakavosť - integratívny prístup - terapia. Bratislava : Liečreh Gúth, 2006. ISBN 8088932211
 • Mikulajová, M., Tokárová, O., Sümegiová, Z.: Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. Bratislava: Dialóg, 2014. ISBN 978-80-968-5027-3

 • Oravkinová, Z.: Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia. Bratislava : SPN, 2010, 157 s. ISBN 978-80-10-02018-8.
 • Schneider, P. - Kohmäscherová, A.: Čo môžem robiť, ak sa moje dieťa zajakáva. Bratislava: SAL, 2019. ISBN
 • Stískalová, K. - Mihalíková, L. - Krajčíková, V.: Lackov zošit. Pracovný zošit zameraný na vyvvodenie, fixáciu a automatizáciu hlásky L. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2004. ISBN 80-85756-82-X 18.
 • Zubáková, M.: Rozcvičme si jazýček. Velké Leváre: Infra, 2018 ISBN 9788089990016