Logopedická terapia u osôb s PAS

11.03.2020

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa má poruchu autistického spektra, neváhajte a kontaktujte odborníka, ktorý vaše dieťa zdiagnostikuje a potvrdí alebo vyvráti vaše obavy. 

Na internete sú dostupné niektoré skríningové dotazníky, ktoré rodič vyplní o svojom dieťati. Dotazník M-CHAT obsahuje 20 uzavretých (áno/nie) otázok, na základe vyhodnotenia sa rodičom odporučí, či je potrebná ďalšia diagnostika https://vyskum-autizmu.webnode.sk/news/skriningovy-dotaznik-m-chat/ alebo https://www.autismus-screening.eu/screening/dotaznik-m-chat-rf-tm/  .

V češtine existuje DACH - Dotazník autistického chování (Thorová), ktorý má 74 otázok a jeho výhodou je, že sa môže použiť aj u nehovoriacich detí https://www.autistickedite.cz/diagnostika-autismu .

Deti s autizmom niekedy nereagujú na naše požiadavky a otázky, a preto to vyzerá, že nám nerozumejú. Na nasledujúcom linku si môžete stiahnuť leták s tipmi, ako rozvíjať porozumenie reči: https://rozvojhrou.cz/jak-rozvijet-porozumeni-u-deti-s-autismem/  

Deti i dospeláci s poruchami autistického spektra často mávajú ťažkosti v oblasti pragmatických jazykových schopností. Môžu mať ťažkosti nadväzovať a udržiavať očný kontakt, iniciovať rozhovor, primerane reagovať na otázky komunikačného partnera, využiť reč na vyžiadanie si toho, čo chcú, niekedy nevedia "čítať" mimiku a gestá druhých ľudí, majú problém predpokladať, čo si druhí ľudia asi myslia. Tieto schopnosti je potrebné ich explicitne učiť na rozdiel od neurotypicky sa vyvíjajúcich detí, ktoré ich pochopia "za pochodu". Napríklad - neurotypicky sa vyvíjajúce dieťa vidí, že kamarát spadol z hojdačky a plače. Vie sa dovtípiť, že je asi zranený, že ho to bolí. Dieťa s poruchou na autistickom spektre môže mať problém prečítať výraz tváre a vžiť sa do situácie dieťaťa, ktoré cíti bolesť. Preto mu rodič / opatrovateľ môže explicitne vysvetľovať: "Chlapec spadol. Bolí ho koleno. Má boľačku na kolene. Preto plače. Vidíš, tečú mu slzy a mračí sa a kričí. Kričí od bolesti. Jeho mama teraz príde a utíši ho. Dá mu leukoplast. Pohladká ho. Povie mu "neplač už". Pofúka mu boľačku." Veci, ktoré niekedy berieme ako samozrejmosť, treba občas osobám s PAS priamo vysvetliť. Na nasledujúcej stránke nájdete obrázky, na ktorých môžete s deťmi trénovať predikcie - čo si asi tieto osoby myslia? Čo asi povedia? https://www.eviminaltintopu.com/dil-gelisimi-etkinlikleri/?fbclid=IwAR1YVr7xY3N76_MHBFF6Mcs57G-4uFAWPU9wosJiRaZOESoycy6AD-VSiZU 

Na stránke https://www.pinfhry.sk/online/ si môžu deti precvičiť rozlišovanie emócií podľa výrazu tváre: vyberajú, či je osoba na fotografií smutná alebo veselá (usmiaty / zamračený smajlík).  V angličtine si môžete pozrieť modelové situácie zamerané na emócie https://everydayspeech.com/ .

Prirovnania a metafory môžu deťom robiť ťažkosti, ak sa s nimi ešte nestretli. Je potrebné vysvetliť im, že ich netreba brať doslovne. Niektoré známe slovenské prirovnania a metafory z knižky Hravé slovká si môžete stiahnuť tu: