Keď sa deťom mýlia hlásky...

18.03.2020

Niekedy sa stáva, že deti dokážu vysloviť všetky hlásky správne, ale v reči ich zamieňajú. Napríklad dokážu už vysloviť hlásku R, ale stále hovoria "lyba" namiesto "ryba". Keď ich na to upozorníme, vedia sa opraviť, ale už o chvíľu znovu povedia v inom slove namiesto R hlásku L. Akoby si neuvedomovali dôležitosť každej hlásky - a v tom im môžeme pomôcť. 

Dr. Buntová a dr. Gúthová opisujú terapiu minimálnych párov (2002, 2016, 2019), pri ktorej ponúkame deťom dvojice (páry) slov, ktoré sa líšia iba v jednej hláske (líšia sa minimálne - preto minimálne páry). Sú to napríklad slová HLAD - HRAD. Dieťa si uvedomí, že keď namiesto hlásky R vysloví hlásku L, vznikne iné slovo, ktoré znamená niečo úplne iné. Uvedomí si, že keď nepoužíva hlásku R v tých slovách, v ktorých má byť, druhí ľudia mu nerozumejú, čo chce povedať. 

Terapia minimálnych párov (podla nepubl. prednášky dr. Buntovej)

Minimálne páry sú slová, ktoré sa líšia iba v jednej hláske. Deti si uvedomia, že zmena jedinej hlásky spôsobí, že sa úplne zmení význam slova. Preto sa viac snažia správne artikulovať.

1.krok: vysvetlite dieťaťu, čo slová znamenajú. Napríklad: toto je SÁLA. Keď má niekto oslavu alebo svadbu, tancujú v SÁLE. Na tomto obrázku sú dve SÁLY. Tu je ŠÁL. Šál si dávame v zime okolo krku. Aj ty nosíš ŠÁL, však? A tu sú dva ŠÁLY. atď

2.krok: Na druhý krok môžeme prejsť až vtedy, keď dieťa dobre pozná slová. Rodič si zoberie jednu kartičku, neukáže ju dieťaťu a povie napr. "Šály. Kde to dáme?" Úlohou dieťaťa je ukázať správny obrázok. Pri tomto kroku dieťa nemusí slová hovoriť. Precvičuje sa fonematický sluch.

3.krok: Rodič a dieťa si vymenia úlohy. Dieťa má pri sebe rozstrihané kartičky a rodič má pred sebou papier so všetkými obrázkami. Dieťa vyberie jednu z kartičiek a pomenuje ju, napr. povie "sály". Rodič ukáže na svoj obrázok: "Toto si myslel(a)? Uhádol som?"

Pri tomto kroku môžu nastať dve situácie:

  • dieťa správne pomenovalo obrázok a rodič uhádol. Vtedy rodič môže povedať: "Áno, ja som ti rozumel. Slovo SÁLY sa začína na S. Ty si povedal(a) S, sály. Ja som vedel, že myslíš toto. Super!"
  • dieťa nesprávne pomenovalo obrázok. Napríklad drží kartičku, kde sú šály, ale povie "sály". Rodič ukáže na obrázok so sálami - tak, ako dieťa vyslovilo - a pýta sa: "Toto si myslel(a)? Uhádol som?" Dieťa pravdepodobne bude reagovať: "Nieee, ja som myslel(a) toto!" A rodič vysvetlí: "Ahá, ty si myslela ŠÁLY. Slovo šály sa začína na Š. Ale ty si povedala S - sály. A ja som ti nerozumel. Keď chceš povedať ŠÁLY, zošpúľ ústa a povedz Š. Š - šály. Výborne!"

V tomto 3.kroku zámerne dieťa dostaneme do situácie komunikačného zlyhania - "Ahááá, ja som ti nerozumel!" - a vysvetľujeme PREČO došlo k neporozumeniu a AKO to môžeme napraviť (napr. keď chceš povedať šály, zošpúľ ústa a povedz Š).

Ak sa dieťaťu mýlia hlásky S-Š, vysvetľujeme mu: pri S sa usmej, pri Š zošpúľ ústa. Pri hláske S špička jazyka zostáva vpredu (za dolnými zubami), pri Š sa jazyk posúva mierne dozadu.

Ak sa dieťaťu mýlia hlásky S-Z, navedieme dieťa, aby si rukou chytilo hrdlo a vnímalo vibrácie na krku: pri hláske S hlasivky nevibrujú, ale pri hláske Z vibrujú - dieťa cíti, že "hrdielko sa trasie". Niekedy deťom pomôže, keď svoju rúčku položia na hrdlo rodiča a vnímajú vibrácie na ňom. 

Ak sa dieťaťu mýlia hlásky S-C, vysvetľujeme dieťaťu, že pri hláske S jazyk zostáva dole (za spodnými zubami) a pri hláske C sa dvíha hore za horné rezáky (C je vlastne spojenie hlások TS - pri hláske T musíme zdvihnúť jazyk hore).

Básničky so slovami, ktoré sa líšia iba v hláske L-R si môžete pozrieť aj tu:

Zablatená bábika https://youtu.be/DyJPP-MgIJw 

 Hladný Miško na hrade https://youtu.be/ulc1NIzaD3A 

 Včela https://youtu.be/3JlCd31gPuI .