Správna výslovnosť hlások Č,Š,Ž,C,S,Z

07.03.2020

Hlásky C,S,Z sa označujú ako ostré sykavky, pretože kútiky úst sú roztiahnuté do úsmevu. Naopak pri hláskach Č,Š,Ž špúlime pery, preto sa nazývajú aj tupé sykavky. Pred samotným cvičením správnej výslovnosti je potrebné zistiť, či deti sluchom dobre rozlišujú sykavky. (Pozri aj článok "Keď sa deťom mýlia hlásky".) Niekedy deti zamieňajú hlásky C,S,Z za Č,Š,Ž (nepovedia zebra, ale žebra) alebo naopak (nepovedia žaba, ale zaba). Iné deti vyslovujú hlásky Z, Ž neznelo (namiesto zebra povedia sebra). Niektoré deti nahrádzajú hlásku C hláskou S (namiesto cibuľa povedia sibuľa) alebo naopak (namiesto snehuliak povedia cnehuliak).


Pri hláske S sa usmievame, zuby sú spojené, jazyk nevychádza medzi zuby. Špička jazyka sa nachádza pri dolných predných zuboch. (Pozor! Ak sa špička jazyka dvíha hore, ozve sa C. Ak sa jazyk príliš posúva dozadu, ozve sa Š. Ak dieťa vysunie jazyk medzi zuby, ozve sa chybné "šušľavé" S.)  https://youtu.be/f0FKyLOr9s0 

  • Zoznam slov na hlásku s:
  • sane, saxofón, sedlo, sedí, seká, sype, sieť, sieťka, syseľ, socha, sob, sova, (surf,) sud, (striekačka, strom,) snehulienka, spí, skejbord, spinka, slimák, slnko, sliepka, sveter, schody, spieva
  • misa, koleso, vlasy, blesk, kosť, vesta, chvost
  • hus, los, kaktus, ananás
  • https://youtu.be/UtGWM4tNZZc 


Pri hláske Š sú pery zošpúlené a jazyk sa posúva mierne dozadu. (Pozor, ak je špička jazyka príliš vpredu a dole, ozve sa S.) https://youtu.be/WspNEjQKr40 

Zoznam slov na hlásku š:

  • šálka, šampón, šach, šaty, šašo, šiška, šiltovka, šípka, šíp, štuplík, štipec, švihadlo, štít, Šmolinka, šmolko
  • ša, teší, pištoľ, mušľa, fľaša, mašľa, myška, košík
  • myš, kôš, Mikuláš, vankúš, nôž (čítaj nôš), jež (čítat ješ), kríž (čítaj kríš)

Básničky si môžete pozrieť tu

https://youtu.be/K3OcSJHfOkY - S 

https://youtu.be/-N1oaVMKxI0 - Š


Hlásky Z a Ž sú znelými pármi k hláskam S, Š. Tvoria sa rovnako, jediným rozdielom je, že hlasivky pri ich vyslovení kmitajú. 

Pri hláske Z máme ústa roztiahnuté do úsmevu, jazyk je za dolnými zubami. Keď si priložíme ruku na hrdlo, cítime vibráciu (hlasivky kmitajú). https://youtu.be/Q7NsYl3N82w 

Pri hláske Ž sú pery zošpúlené. Jazyk sa posúva mierne dozadu a dohora. Hlasivky kmitajú, na hrdle cítime vibráciu. https://youtu.be/hCAntEE0TP8 

Hlásky C a Č sa označujú ako polotrené. Skladajú sa z dvoch hlások. Hlásku C tvorí T+S. Skúste si rýchlo po sebe povedať TS, ozve sa C. Hlásku Č tvorí T+Š. Hláska T je výbuchová, sykavky S,Š sú trené. Preto sa C a Č označujú ako polotrené. Podobne je to aj s hláskami DZ, DŽ, ktoré sa však v slovenčine vyskytujú oveľa zriedkavejšie v porovnaní s hláskami C, Č.  DZ je tvorené hláskami D+Z, DŽ hláskami D+Ž. Hláska D je výbuchová, sykavky Z,Ž sú trené. Preto aj DZ, DŽ sú polotrené hlásky. Často sa stáva, že dieťa, ktoré namiesto C hovorí S (napríklad nepovie "capko", ale "sapko"), bude nahrádzať aj hlásku DZ hláskou Z (nepovie "dziny, dziny, dziny, mám prasiatko z hliny" ale len "ziny ziny ziny, mám prasiatko z hliny").

Pri hláske C sú ústa roztiahnuté do úsmevu, podobne ako pri hláske S. Špička jazyka však smeruje za horné zuby, ako pri keď vyslovujeme T. https://youtu.be/D3QItnCqNgA 

Keď chceme vysloviť hlásku Č, pery sú zošpúlené ako pri artikulácií Š. https://youtu.be/n0VWcGecERM 

Najťažšie sú slová, v ktorých sa striedajú viaceré sykavky, napríklad Saša, vysávač, štetec, cvičky, sušienka... Deťom môže pomôcť zraková opora: rozdelíme si slovo na slabiky, pre každú slabiku nakreslíme na papier jeden štvorec. Slabika, v ktorej sa nachádza sykavka C, S alebo Z, bude označená vodorovnou čiarkou - pretože pri artikulácií týchto hlások sú naše pery vodorovne roztiahnuté do úsmevu. Slabika, ktorá obsahuje sykavku Č, Š alebo Ž, dostane značku krúžok o pretože pri výslovnosti špúlime ústa akoby do kolieska. Takže napríklad slovo Saša bude mať značky - o , štetec o - , sušienka -o/ , vysávač /-o . (Znak / znamená, že v danej slabike sa neobjavuje sykavka, dieťa môže polohovať pery ľubovoľne. Tento znak / môžete nahradiť bodkou alebo jednoducho necháte štvorček prázdny.)