Oromotorické cvičenia na posilnenie jazyka

13.03.2020

Mnohé deti majú problém s artikuláciou hlások preto, že ich jazykový sval je oslabený. 

Ak dieťa nevyslovuje hlásky L, R, môžu pomôcť oromotorické cviky zamerané na zdvíhanie jazyka hore, napríklad "koník".

https://www.infora.sk/clanky/c41-okienko-specialneho-pedagoga-oromotoricke-cvicenia-natasa-cvengrosova?fbclid=IwAR07zpnlSXdT7mRqH-A6y9Z6BvC2lYUPPRdHUSogmwHwPS9nhu5xxH1K0NU 

Pri chybnej výslovnosti sykaviek S, C a Z pomôže cvik "slimák" alebo špeciálne pitie zo slamky. Chybná výslovnosť týchto hlások je s jazykom medzi zubami (interdentálny sigmatizmus alebo ľudovo šušlanie).

https://www.logopedieprodeti.cz/velky_test_brcek/ Keďže tieto cvičenia je potrebné vykonávať denne počas niekoľkých týždňov, často sa deťom nechce a musíme ich motivovať. Jazyk je sval a ako ostatné svaly na našom tele - trvá určitý čas, kým sa spevní a posilní. Nikto nečaká, že spraví 10 sed-ľahov a bude mať "kocky" na bruchu. Takisto aj keď chceme mať silný a pružný jazykový sval, musíme pravidelne a systematicky trénovať. Jedným zo spôsobov motivácie sú tzv. "dot colouring" - za každé cvičenie si dieťa môže vyfarbiť jeden krúžok. Keď je vyfarbený celý obrázok, môžete si dohodnúť malú odmenu - hračku, sladkosť, výlet, hru... Takéto obrázky vytvorené z krúžkov nájdete napríklad tu

https://easypeasylearners.com/free-easter-do-a-dot-printables/ 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/5-Fall-Themed-Dot-Marker-Printables-Apple-Pumpkin-Leaf-Squirrel-Acorn-4070814