Narušená gramatická jazyková rovina

20.03.2020

Niektoré deti sa naučia gramatiku akoby "samé od seba", iným treba trošku pomôcť. Je to podobné ako pri učení sa cudzích jazykov - niektorí ľudia majú talent, stačí im nové slovo či novú gramatiku počuť párkrát a už si ju zapamätajú. Iní sa musia s cudzím jazykom viac potrápiť, ale keď vytrvajú, dobre ho zvládnu. (Títo menej jazykovo nadaní ľudia väčšinou majú talent na oblasť techniky, športu či umenia. Veď svet by bol nudný, keby sme všetci vedeli všetko rovnako dobre.) Podobne je to aj pri učení sa materinského jazyka. Sú deti, ktorým stačí niekoľkokrát počuť novú gramatiku a už ju ovládajú, ale sú aj deti, ktoré potrebujú výrazne viac opakovaní, aby si nejaký gramatický jav osvojili. Často sú to deti, ktoré mávajú zápaly stredného ucha či mierne zhoršený sluch v senzitívnom období. Tieto deti si potom potrebujú "dopočúvať" materinský jazyk so všetkými jeho gramatickými variáciami. Veď si len predstavme, že máme nádchu a akoby zaľahnuté v ušiach. Primerane hlasnú reč síce počujeme dobre, ale tichšie vyslovené koncovky slov (električkou), zvratné zámená za slovesom (umýva sa) či predložky (v dome) presne nepočujeme. Podobne je to u detí, ktoré sa trápia s gramatikou v ich rodnom jazyku. Potrebujú veľakrát počuť správny rečový vzor, aby sa slovenskú gramatiku naučili používať v bežnej reči. 

Pri učení gramatickej kategórie uplatňujeme pravidlá
- neučiť dve nové veci naraz - sústredíme sa vždy len na jeden gramatický jav
- mnohonásobné vystavovanie správnemu rečovému vzoru - bombardovanie, opakovanie, koľko rodičovi trpezlivosť dovolí
- učíme gramatiku formou hry v rôznych kontextoch (pri kreslení, pri stavaní lega, pri obede, pri kúpaní vo vani...)
- názorne dieťaťu ukazujeme - napríklad predložky V krabici a NA krabici sa dieťa najľahšie naučí vtedy, ak môže manipulovať s reálnou krabicou, vkladať hračky do nej a ukladať ich na ňu - u malých detí je táto forma efektívnejšia ako ukazovanie obrázkov, na ktorých dieťa vidí predmety dvojrozmerné.

Niektoré deti zabúdajú používať zvratné zámená SA, SI, napríklad povedia "umývala som (sa) vo vani". Dôležitosť zvratných zámen možno pochopia, keď  si uvedomia, ako dokáže zámeno zmeniť význam výpovede, napríklad umýva (tanier) versus umýva sa. Takéto dvojice obrázkov nájdete napríklad v edukartách Hry so slovami a vetami, ktoré si môžete kúpiť tu https://www.kafomet-eshop.sk/product/didakticke-pomocky/didakticke-karty/hry-so-slovami-a-vetami-_edukarty_/1868 alebo v publikácií Jazyk a reč - Rozlišovanie slov vo vete https://www.montanex.cz/produkty/pedagogika/item/jazyk-a-rec-1-rozlisovani-slov-ve-vete.html .

Pracovné listy na predložky nájdete napríklad tu https://www.teacherspayteachers.com/FreeDownload/A-Boy-and-a-Box-Practice-with-Prepositions-590663  https://sk.pinterest.com/spernakovabeata/predložky-pod-za/ , no nezabúdajte aj na 3D modelovanie s reálnymi hračkami.

Niektoré deti majú ťažkosti s osobnými zámenami: on, ona, oni. Začneme najprv s dvoma zámenami: ON, ONA. Triedime obrázky chlapcov a dievčat, pričom dospelá osoba komentuje: "To je ON. To je ONA." Zámená pritom zdôrazňuje - hovorí ich hlasnejšie. Keď dieťa má dostatočne napočúvané tieto dve zámená, môžeme ho vyzvať. aby samo komentovalo: "Je to on alebo ona?" Pracovné listy si môžete stiahnuť napríklad tu https://www.teacherspayteachers.com/Product/Boy-and-Girl-sort-2909390 (fotografie reálnych osôb) alebo tu https://docs.google.com/file/d/0ByL_VQZG_av5eDFrcnJDekxueXM/edit (kreslené osoby). 

Moje obľúbené sú obrázky, kde sa triedia už tri skupiny: ON, ONA, ONI. Opäť dospelý a neskôr dieťa komentujú: "To je on / ona. To sú oni." Tieto obrázky nájdete tu: 

On https://sk.pinterest.com/pin/846958273661037877/?nic_v1=1ak8gIQ111ienuJHkYMxjymogx7%2FMeLQ4a9NpJ4XiEeUiQwZs31IDRauhB4121%2BHkb https://sk.pinterest.com/pin/846958273661037882/?nic_v1=1a4kB73WLRhhzJ%2F8pJT2L8N1rkvBGQ8lWLBo2c7bIgGGG03GuNSUksBwl5LCF7V%2BAt 

Ona https://sk.pinterest.com/pin/846958273661037868/?nic_v1=1abXFH0ftK6ylLeFBp%2B0Hu8u7Q%2FGC6%2FpWCvfP6SP26PFx9gfDfEmohf4vYr8uIGIBg  https://sk.pinterest.com/pin/846958273661037871/?nic_v1=1aAY1yUF1OX3RjJA8iEmJA5SQYFQyz9Gcc3TlaN7sAAnK%2BTgEBwOHWinjOCTEkyTIn 

Oni https://sk.pinterest.com/pin/846958273661037891/?nic_v1=1aOF6s041GoOENcs7O4J68CpojPWlfaVZfo4uLmR%2BveaVz4nxnJi%2BpTPIQr46ZiQlH https://sk.pinterest.com/pin/846958273661037895/?nic_v1=1aamqC6Sk%2F8hd8BdsCirQaXhWcz54K3ggZ8FRR9xxW11gT7KTp5mRqIV9JCZuhzKTJ 

Keď dieťa dokáže správne pomenovať osobné zámená v nominatíve, môžeme trénovať ich podobu v akuzatíve. Pracujeme s rovnakými kartičkami, pričom komentujeme: "Položím HO / JU / ICH sem." Kartičky môžeme strihať a lepiť ("Nalepím HO / JU / ICH sem.") Kartičky môžeme schovávať pod nepriehľadné plastové poháriky a hľadať ukryté osoby. Napríklad dáme dva poháriky, pod jeden schováme chlapca: "Nájdeš HO? Super, našiel si HO! Videl si HO. Teraz HO schovaj a ja ho budem hľadať. Hmm, nenašla som HO. Aha, našla som HO. On bol schovaný tu." Podobne postupujeme s obrázkom ženy ("Nájdeš JU?") a obrázkom ľudí ("Nájdeš ICH?"). Poznámka: Pri ženskom rode pozor na slovo "dievčatko", ktoré je stredného rodu, preto odporúčam vyhnúť sa mu a radšej ho nahradiť dievčenským menom (napr. Zuzka).

Pri trénovaní datívu môžeme využiť znovu tie isté kartičky a každej osobe dať napríklad kúsok plastelíny, pričom komentujeme: "Dám MU / JEJ / IM guličku." Môžeme ich akože kŕmiť lyžičkou, môžeme im dávať šaty https://www.materialdeaprendizaje.com/actividades-recortables-para-el-cuaderno/ Materiál na vystrihnutie na trénovanie datívu zámen (dám MU, dám JEJ) si môžete stiahnuť aj tu https://www.teacherspayteachers.com/Product/Interactive-Pronoun-Placemat-FREEBIE-2843205